FODMAP

Co to jest FODMAP? Jest to akronim, pochodzący od nazwy: Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols. Są to oligosacharydy (węglowodany krótkołańcuchowe), disacharydy (węglowodany składające się z dwóch cząsteczek cukru), monosacharydy (cukry proste) oraz poliole (alkohole polihydroksylowe, inaczej cukrole). To substancje, Czytaj dalej FODMAP